Khuyen mai WPS Office S7

Từ 10/7/2016 – 10/08/2016, WPS Office Vietnam thực hiện chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng cuối mua giấy phép WPS Office OLP.
Quà tặng Điều kiện

 

 • Mua từ 30 – 49 giấy phép WPS Office Business 2016 OLP
 • Nhận ngay 1 điện thoại Galaxy A5(2016)
Mặt trước của galaxy s7 edge bạch kim vàng

 

 • Mua từ 50 – 249 giấy phép WPS Office Business 2016 OLP
 • Nhận ngay 1 điện thoại Galaxy S7 EDGE (2016)
Điều khoản và điều kiện
 • Chương trình khuyến mãi này được tổ chức bởi nhà phân phối ủy quyền  WPS Distribution Vietanm dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) có từ 10 – 249 máy tính. Các khách hàng là doanh nghiệp lớn (từ 250 máy tính), các tổ chức y tế, giáo dục và chính phủ không nằm trong phạm vi áp dụng của chương trình này.
 • Để được áp dụng theo chương trình khuyến mãi, các đơn hàng bắt buộc phải được  Nhà phân phối ủy quyền của WPS nhập thành công vào hệ thống bán hàng của WPS từ 10/7/2016 hết 10/8/2016.
 • Quà tặng sẽ được thông báo đến khách hàng trong vòng 15  ngày kể từ ngày mua hàng, xuất hóa đơn GTGT và được thanh toán thành công.
 • Chương trình giới hạn ở mức  01 Samsung Galaxy A5 (2016) hoặc 01 Samsung Galaxy S7 EDGE (2016) cho mỗi khách hàng đối với mỗi sản phẩm hợp lệ trong suốt thời gian khuyến mãi.
 • Nếu khách hàng không đến nhận quà tặng hoặc không có bất kỳ phản hồi nào trong vòng 15 ngày kể từ ngày NPP  thông báo trả quà khuyến mãi thì NPP sẽ hủy tư cách nhận quà tặng này của khách hàng.
 • Không được trả hàng: Các giấy phép được mua theo chương trình này sẽ không được đổi hoặc trả lại dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Với quà khuyến mãi là các sản phẩm/ hàng hóa, việc trả quà khuyến mãi dựa trên sự có sẵn của các sản phẩm/ hàng hóa và các quà tặng này không được chuyển đổi thành tiền mặt. Nhà tổ chức có quyền thay thế các sản phẩm/ hàng hóa đã thông báo bằng một sản phẩm/ hàng hóa có giá trị tương đương mà không cần phải thông báo trước.
 • Quà khuyến mãi nêu trên là các sản phẩm/ hàng hóa chính hãng được công ty Samsung Electronics Việt Nam phân phối và được bảo hành 12 tháng.
 • Người nhận thưởng phải có trách nhiệm chi trả các chi phí liên quan về thuế, tiền bảo hiểm hoặc các chi phí phát sinh khác theo quy định của chính phủ hoặc sơ quan thuế.
 • Trong trường hợp có phát sinh tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mãi này hoặc các điều kiện và điều khoản đi kèm, quyết định của nhà tổ chức về tất cả các vấn đề của chương trình khuyến mãi sẽ là cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.
 • Nhà tổ chức không đảm bảo hoặc không tuyên bố điều gì về việc sử dụng, giá trị pháp lý, tính chính xác, sự tin cậy hoặc kết quả của việc sử dụng, hoặc dựa trên các thông tin đăng trên trang web này hoặc bất kỳ trang web nào liên kết đến trang này.
 • Việc nhà tổ chức không thực thi bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản và điều kiện này sẽ không cấu thành việc bãi bỏ điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.
 • Khi tham gia dự chương trình khuyến mãi này, khách hàng/ doanh nghiệp chấp nhận tuân thủ các điều kiện và điều khoản của chương trình khuyến mãi. Mặc dù đã đề cập như ở trên, nhà tổ chức có quyền hợp pháp được điều chỉnh các điều kiện và điều khoản trong tài liệu này và, hoặc rút lui hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi này bất cứ lúc nào do các nguyên nhân ngoài sự kiểm soát của nhà tổ chức, bao gồm chiến tranh, bạo động, hỏa hoạn, thiên tai, đình công hoặc nhà máy đóng cửa (“các trường hợp bất khả kháng”) mà không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào.
 • Chương trình khuyến mãi này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam.
 • Bất kỳ cá thể nào không phải là một bên trong thỏa thuận này không có quyền thi hành bất kỳ điều kiện nào trong tài liệu này. Trong đoạn văn này, “cá thể” có thể là người hoặc một tổ chức (có hoặc không có tính pháp nhân) tùy thuộc vào trường hợp có thể có.
 • Quyết định của nhà phân phối ủy quyền là quyết định cuối cùng và NPP có quyền chấm dứt chương trình mà không cần thông báo.

Cần thêm thông tin?

Nhận tư vấn, báo giá hoặc tài liệu về công ty.