Convert PDF to Word with WPS Office
Rất ít người thích sử dụng Portable Document Format (PDF) bởi vì nó không thể được chỉnh sửa tự do và dễ dàng. WPS PDF to Word Converter rất nhanh chóng, dễ dàng và chất lượng cao. Ngoài ra, nó có thể hỗ trợ xuất số lượng lớn, nhiều định dạng văn bản, và chia nhỏ các trang PDF bạn cần.

Bước 1: Khởi động WPS Writer – Đi tới Special Features > PDF to Word.
PDF to Word menu
PDF to word menu

Bước 2: Cửa sổ WPS PDF to word Converter sẽ hiển thị. Drag-and-drop hoặc mở 1 file PDF từ máy tính của bạn để bắt đầu chuyển đổi.
activate wps pdf to word

Bước 3: Chọn ‘Save as type’ và ‘Save as location’ theo cách bạn muốn. Click ‘Start’ để chuyển đổi PDF file. Tệp có thể chỉnh sửa sẽ được mở tự động sau khi chuyển đổi..
activate wps pdf to word

Lưu ý:

Nếu bạn sử dụng WPS PDF to Word Converter lần đầu tiên, sẽ mất vài phút để tải xuống công cụ SDK.

Nhận WPS PDF to Word Converter và tận hưởng những lợi ích của công việc hiệu quả.