Điều khoản sử dụng

Trang Web này được điều hành bởi công ty PACISOFT Vietnam hoặc các bên liên quan – đối tác ủy quyền phân phối WPS Office (có hợp đồng hợp tác). Website có thể chứa các thông báo về quyền sở hữu và thông tin bản quyền khác, các điều khoản phải được xem xét và tuân thủ....

Chính sách bảo mật website

Cập nhật lần cuối: ngày 14 tháng 07 năm 2017 Các chính sách và điều khoản về quyền riêng tư, bảo mật này được áp dụng cho trang web WPS.com.vn. Đây là các trang web thu thập dữ liệu và các liên kết tới các điều khoản này. Chính sách này không áp dụng cho các trang...

Thay đổi chức năng kiểm tra chính tả trong WPS Office

WPS cho phép bạn thay đổi chức năng kiểm tra chính tả mặc định từ tiếng Anh  (Hoa Kỳ) sang một ngôn ngữ khác. Hiện tại phần mềm hỗ trợ 11 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh (Hoa Kỳ / Anh / Úc), Tây Ban Nha (Tây Ban Nha / Mexico), Pháp, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha (Braxin) và...