• Miễn phí Writer, Spreadsheets và Presentation.
  • Nhẹ hơn & nhanh hơn so với hầu hết các phần mềm văn phòng khác.
  • Bản Beta cho dùng thử.
  • Phiên bản mới nhất : 10.1.0.5490
  • Nếu bạn muốn dùng thử hơn 2 tháng cho doanh nghiệp của bạn, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ.
Vui lòng điền thông tin để tải. Xin cảm ơn !

[email-download download_id=”6859″ contact_form_id=”6857″]

*Các thông tin của bạn sẽ hoàn toàn bảo mật