WPS cho phép bạn thay đổi chức năng kiểm tra chính tả mặc định từ tiếng Anh  (Hoa Kỳ) sang một ngôn ngữ khác. Hiện tại phần mềm hỗ trợ 11 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh (Hoa Kỳ / Anh / Úc), Tây Ban Nha (Tây Ban Nha / Mexico), Pháp, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha (Braxin) và Nga. Bạn cũng có thể thêm từ điển mới vào WPS.

Thực hiện các bước sau để chuyển đổi giữa các ngôn ngữ khác nhau để kiểm tra chính tả.

Step 1. Mở một tài liệu hiện có với WPS Writer..

Step 2. Ở giao diện Classic, đi tới Tools > Set Language.

Change WPS Spell Check Language

Ở Modern Interface, đi tới Review > Check Spelling > Set Language.

Swift WPS Spell Check Language

Step 3. Ở mục Set Language , chọn ngôn ngữ mặc định về sau bạn muốn kiểm tra chính tả và nhấn Set as default.

WPS Spell Check Language Set

Từ điển mặc định được đổi thành Ba Lan. Bạn sẽ thấy rằng Writer tự động kiểm tra chính tả theo lựa chọn ngôn ngữ mới của bạn.