Tải Logos và Icons
                                                       1. WPS icon
WPS Office Mobile (PNG)                                    WPS Office for PC (PNG)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng WPS Office for Windows (Business)

Chính sách Đối tác & Đại lý

HD: Tạo Folder WPS Office trên máy tính để lưu trữ tài liệu

  1. Chính sách chung Đối tác & Đại lý (PDF, 416Kb)
  2. Chính sách bán hàng WPS Office  (PDF, 500Kb)
  3. Chính sách bán hàng (tóm tắt PP) (PDF, 500Kb)
  4. Thư mời hợp tác phân phối WPS Office (DOCX, 56Kb)

Brochure và Tài liệu in ấn khác cho Đại lý 

HD: Tạo Folder WPS Office trên máy tính để lưu trữ tài liệu

1. Tải Biểu mẫu Đăng Ký Đại Lý (VIE, DOCX, 100Kb)
2. WPS Office Brochure  (VIE, PDF, 510 Kb)
5. Đề xuất giải pháp WPS Office cho doanh nghiệp (để thấy được lợi ích và giá trị WPS Office mang lại) (DOCX, 3000Kb) (Nội dung này sẽ được biên tập khi Đại lý yêu cầu WPS gặp mặt trực tiếp đến End-User)
6. Bài viết giới thiệu khách hàng phần mềm WPS Office Business Open License  (DOCX, 1000 Kb) (Dùng để gửi email cho khách hàng của Đại lý)

Truyền thông & báo chí
Truy cập trang riêng tại: http://www.wps.com.vn/news

Tin tức & sự kiện
Truy cập trang riêng tại: http://www.wps.com.vn/category/tin-tuc-su-kien

Hình ảnh và giao diện phần mềm
Độ phân giải 2880 x 1800 pixel (chọn chuột phải -> Save image as để tải về)

Presentation_Corp_Prez Spreadsheets_Corp_budget wps mail Writer_Women_In-Dance
Nếu quý Đại lý cần thêm bất cứ thông tin nào khác về tài liệu, xin vui lòng email đến marketing@wps.com.vn